dimecres, 20 de juny del 2007

Didàctica paremiològica

Un cop ja hem explicat què és la paremiologia i n'hem delimitat una mica el camp semàntic, ja som en disposició d'avançar quin serà l'índex dels diferents articles.

Ho titulo Didàctica paremiològica perquè la idea va sorgir de la preparació d'un hipotètic curs sobre refranys i dites de caire divulgatiu, per a tothom a qui li interessés el tema del refranyer català, articulat en una vintena de sessions, aproximadament.

Així, l'esquema principal del curs pot seguir el següent desplegament:

 1. Introducció
 2. Els refranys i les dites en general
  1. Delimitació semàntica dels termes
   1. Termes: adagi, aforisme, apotegma, axioma, dita, frase feta, idiotisme, locució, màxima, modisme, parèmia, proverbi, refrany, sentència
   2. Classificació d'aquests termes (ref. «Curs d'Iniciació folklòrica», de R. Serra i Pagès, dins "Arxiu de Tradicions Populars", II, p. 127, any 1928)
  2. Estructura dels refranys
  3. Història
   1. Origen
   2. Autors
   3. Reculls
  4. El sentit dels refranys i les frases fetes
   1. Com s'origina la dita
   2. Quin sentit pren
   3. Refranys contradictoris o antiparèmies
   4. Refranys equivalents o equiparèmies
   5. L'actualització dels refranys
  5. Valoracions dialectològiques
  6. Altres jocs de llengua: Endevinalles, onomatopeies, exclamacions i interjeccions, embarbussaments, palíndroms, enigmes, renecs, etc.
   1. Endevinalles
   2. Onomatopeies
   3. Exclamacions i Interjeccions
   4. Embarbussaments
   5. Palíndroms
   6. Enigmes
   7. Renecs
 3. Classificació
  1. Classificació temàtica
   1. Refranys tòpics
   2. Refranys personals
   3. Refranys del menjar i del beure
   4. Refranys d'oficis: pescadors, caçadors, sabaters...
   5. Refranys de l'home i la dona
   6. Refranys meteorològics
   7. Refranys d'animals
   8. Refranys de plantes
   9. Refranys sobre el poder, jutges i advocats
   10. Refranys sobre la salut i la malaltia, metges i apotecaris
   11. Frases fetes (o locucions verbals)
   12. Locucions
  2. Classificació alfabètica
  3. Classificació per mots-clau
 4. Bibliografia comentada
 5. Exercicis
  1. Sinonímia frases fetes - expressions més estàndards de la llengua
  2. Completa els següents refranys
  3. Explica el sentit dels següents refranys i frases fetes
  4. Relaciona variants de refranys de diferents idiomes
  5. Monogràfics amb paraules-clau
  6. Actualització de refranys
  7. Exercicis sobre onomatopeies
  8. Exercicis sobre embarbussaments
  9. Exercicis sobre locucions i frases fetes
 6. Bibliografia utilitzada